Skatteforhold

Skattesystemerne i Tyskland og Danmark adskiller sig hovedsageligt fra hinanden ved at de sociale systemer (pension, sygeforsikring) i Danmark finansieres via skat, mens der i Tyskland betales særskilt til socialforsikringen.

Reglerne i hovedtræk
Personer, som bor i Tyskland er fuldt skattepligtige og har ret til alle skattenedsættelser i henhold til loven om indkomstbeskatning, hvis forudsætningerne er opfyldt.

Personer der har bopæl i Danmark og arbejder i Tyskland, er normalt begrænset skattepligtige i Tyskland i henhold til deres indkomst. De har kun i begrænset omfang ret til skattenedsættelser. Under bestemte forudsætninger kan lønmodtagere, der er begrænset skattepligtige, efter ansøgning hos "Finanzamt" i Tyskland blive behandlet som fuldt skattepligtige, hvilket betyder ligestilling med de lønmodtagere der bor i Tyskland.

Sidst opdateret 18.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Diese Webseite wird durch die Europäische Kommission finanziert. Denne hjemmeside finansieres af EU-Kommissionen.