Erhvervsuddannelser

De tyske erhvervsuddannelser er struktureret noget anderledes end de danske. I Tyskland skal man have en uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver for at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. Ansøgning sendes direkte til virksomheden. De fleste erhvervsuddannelser indebærer undervisning på erhvervsskolen en eller to dage om ugen hvor den teoretiske viden om faget formidles. På nogle uddannelser finder den teoretiske undervisning sted på skolen som blokundervisning af flere ugers varighed i løbet af året. Arbejdsgiveren betaler også løn under skoleopholdet.

Hvis lærlingelønnen ligger under et bestemt niveau, kan den tyske arbejdsformidling Arbeitsagentur under visse forudsætninger udbetale Berufsausbildungsbeihilfe, en supplerende støtte til erhvervsuddannelsen. Denne søges hos Arbeitsagentur. EU-borgere, der tager en tysk erhvervsuddannelse, har principielt ret til samme støtte som tyske lærlinge/elever.

For at skaffe sig en uddannelsesplads kan man enten selv finde frem til en virksomhed og sende en ansøgning eller man kan hos vejlederen på Arbeitsagentur få nogle adresser på virksomheder der uddanner lærlinge. Man skal først have en rådgivningssamtale og erhvervsvejlederne vil kun formidle kontakt til virksomhederne, hvis de har indtryk af at ansøgeren har tilstrækkeligt gode sprogkundskaber til at kunne følge den teoretiske og praktiske del af uddannelsen.

Da forudsætningerne for de enkelte uddannelser er meget forskellige, er det altid hensigtsmæssigt at søge oplysning hos erhvervsvejlederen, også om de formelle betingelser man skal opfylde som ansøger. Normalt starter erhvervsuddannelserne i Tyskland i august og ansøgningen indsendes senest et halvt år inden planlagt uddannelsesstart. Det kan derfor anbefales at indhente oplysninger i meget god tid.

Nyttige links:

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Ausbildung in Deutschland (D/ENG):

http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das

 

Sidst opdateret 18.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Diese Webseite wird durch die Europäische Kommission finanziert. Denne hjemmeside finansieres af EU-Kommissionen.