Studium

Danske statsborgere, som har studentereksamen eller HF og lignende, har principielt ret til at læse på universiteter og højere læreanstalter i Tyskland. Som EU-borgere er danske studerende principielt ligestillet med tyske ansøgere ved tilmelding af studiepladser. Dog kræver de enkelte universiteter at man består en sprogprøve inden man kan deltage i seminarer og forelæsninger. Om man får den søgte studieplads, afhænger af mange kriterier. I Tyskland er der adgangsbegrænsning på nogle fag og en del af studiepladserne tildeles kun via koordinationskontoret ZVS (Zentrale Vergabestelle) enten direkte eller via den valgte højere læreanstalt eller universitet. Hvorvidt der er adgangsbegrænsning på et fag, kan bl.a. oplyses af erhvervsvejlederen på Arbeitsagentur. Her kan man også få informationsmateriale om de enkelte studier. Tildelingen af studiepladser er ofte afhængig af numerus clausus, dvs. karaktergennemsnittet fra studentereksamen. 

Efter at have fået en studieplads via ZVS eller direkte på studier uden adgangsbegrænsning, skal man immatrikuleres på universitetet eller faghøjskolen.

Det er afhængig af delstaten, om der skal betales et gebyr for at studere i Tyskland.

Hvert semester betales et beløb til Studentenwerk (Studenterforeningen) og Allgemeiner Studierendenausschuss AstA (Studerendes Råd). Beløbene varierer for de enkelte institutioner og meddeles ved semestrets begyndelse. Ved indskrivningen skal der foreligge dokumentation for at gebyret er betalt. Desuden skal der forelægges dokumentation for sygeforsikring. Danske studerende skal her bruge blanket E 111 som udstedes af den danske sygesikring.

Danske grænsegængere, der studerer i Tyskland, skal ikke have opholdstilladelse i Tyskland og som regel er det tilstrækkeligt at være sygeforsikret i Danmark.

Studerende der bor i Tyskland under studiet, skal bruge en EU-opholdstilladelse. Betingelserne for at få denne er dokumentation for immatrikulation og at man kan forsørge sig selv.

Du kan også vælge kun at gennemføre en del af dit studie i Tyskland. For studerende i Europa findes der EU-udvekslingsprogrammer, som f.eks. SOKRATES eller LEONARDO, der evt. kan yde økonomisk støtte til et studieophold. Desuden findes der i Danmark en række forskellige stipendier som kan søges. Søg oplysning om mulighederne på dit danske universitet eller uddannelsesinstitution.

Nyttige links:

Studieren in Deutschland (D/ENG):

http://www.studieren-in-deutschland.org/

Sidst opdateret 18.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Diese Webseite wird durch die Europäische Kommission finanziert. Denne hjemmeside finansieres af EU-Kommissionen.