SU i udlandet

Studerer du i Tyskland, kan du i princippet modtage dansk SU. SU-styrelsen i København har udgivet en folder som specielt giver svar på spørgsmål fra studerende, der planlægger at studere i udlandet. Folderen "når du skal læse i udlandet" kan fås på uddannelsesstederne i Danmark og hos SU-styrelsen.

Her skal derfor kun kort gøres opmærksom på, at der principielt er mulighed for studiestøtte fra dansk side når man studerer i Tyskland.

For at være SU-berettiget skal man være dansk statsborger, og studiet skal være optaget på SU-Styrelsens liste, der kan fås hos styrelsen. Desuden skal studiet, hhv. uddannelsen og uddannelsesstedet være offentlig anerkendt i Tyskland. Dette krav betyder, at studiet og uddannelsesstedet skal være anerkendt af kulturministeriet i den pågældende tyske delstat.

Nogle uddannelsesforløb giver ikke ret til at modtage SU. Det gælder f.eks. sprogkurser, ophold som gæstestudent og åbent universitet.

Selv om man bor i udlandet skal der betales skat af studiestøtten, da SU-midlerne er skattepligt A-indkomst. Det betyder, at SU-styrelsen fratrækker skat før støtten udbetales.

Yderligere oplysninger kan fås på skattekontoret i bopælskommunen i Danmark og hos SU.

Nyttige links:

Uddannelses- og Forskningsministeriet - Styrelsen for Videregående Uddannelser (DK):

http://www.su.dk/

 

Sidst opdateret 18.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Diese Webseite wird durch die Europäische Kommission finanziert. Denne hjemmeside finansieres af EU-Kommissionen.